Aanpak

Kennismaking

Of het nu gaat om nieuwbouwplannen of een verbouwing, alles start bij een persoonlijk contact. Met passie en vakkennis wordt er in nauw overleg samengewerkt met de opdrachtgever. Zowel het project, het budget en het takenpakket van de architect worden besproken zodat een takenpakket kan worden omschreven en een op voorhand gekend forfaitair ereloon op maat kan worden samengesteld.

Na de opmaak van de architectuurovereenkomst kan de samenwerking aanvatten. U heeft tijdens het gehele bouwproces vanaf de ontwerpfase tot de oplevering slechts te maken met één gesprekspartner. Elk project wordt met de grootste zorgvuldigheid en precisie onder handen genomen, of het nu gaat over een kleine verbouwing dan wel een groot nieuwbouwproject.

Opmeting

Betreft de opdracht een renovati e dan wordt de bestaande toestand volledig opgemeten en uitgetekend. Dit dient zeer gedetailleerd te gebeuren omdat deze plannen de basis betekenen voor de rest van het traject. 

Bij nieuwbouwprojecten is een uitgewerkte landmeting met aanduiding van perceelsgrenzen, bomen en terreinpassen wenselijk.

Programma

Elke opdrachtgever is uniek. Wij gaan telkens opnieuw de uitdaging aan om een persoonlijk resultaat af te leveren. Anderzijds streven wij er ook naar om de grens voor de klant en onszelf te verleggen. 

We vertrekken vanuit het programma van eisen dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever of samen wordt opgesteld tijdens de nodige overlegmomenten. Dit alles in overeenstemming met de regelgeving en met de nodige aandacht voor duurzame technieken en materiaalgebruik.

Voorontwerp

In deze fase wordt het verlanglijstje van de opdrachtgever omgezet in een plan. Na een grondige studie wordt een voorontwerp uitgewerkt. Aan de hand van plannen en 3D renders wordt het ontwerp gevisualiseerd.

Bij onze projecten proberen we ons steeds zo veel mogelijk in te leven in de opdrachtgever om een juist beeld van het programma te krijgen en vervolgens een concept uit te werken dat tegemoetkomt aan alle noden, zowel de actuele als de mogelijk toekomstige.

Bouwaanvraag

Op basis van het goedgekeurde ontwerp wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Aanbestedingsdossier

Aanbestedings-
dossier

Een aanbestedingsdossier omvat de aanbestedingsplannen, de beschrijvende meetstaat en het lastenboek. Hieraan wordt het EPB-verslag en de stabiliteitsstudie toegevoegd zodat er prijs kan worden gevraagd.

Indicatieve procentuele verdeling van het budget per onderdeel.

Uitvoering

Nadat de aannemer is gekozen kan een aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer worden opgemaakt. Eens de vergunning in orde is kunnen de werken van start gaan. De architect voert controle op de uitvoering van de werken middels periodiek werfb ezoek en maakt daar een werfverslag van.

Oplevering

Wanneer de werken beëindigd zijn wordt er over gegaan tot een voorlopige oplevering. Een jaar na de voorlopige oplevering komt de definitieve oplevering, die gaat gebruikelijk stilzwijgend in.